Cách di chuyển sang sử dụng Google Analytics 4

Cách di chuyển sang sử dụng Google Analytics 4

Google Analytics 4 sẽ thay thế Universal Analytics. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, tất cả tài sản Universal Analytics chuẩn sẽ ngừng xử lý dữ liệu.

Sau đây là một số thông tin cần thiết dành cho mọi người cũng như các nhà quảng cáo chuyển đổi các thuộc tính sang GA4.

Dành cho tất cả mọi người

1. Xem xét cấu trúc tài khoản

(Mức độ đơn giản tùy trường hợp)

Hãy bỏ qua bước này nếu bạn có một trang web và/hoặc một ứng dụng.

2. Tạo tài sản GA4 và luồng dữ liệu

(Rất đơn giản)

Trợ lý thiết lập GA4

3. Thu thập dữ liệu trang web và dữ liệu ứng dụng

mức độ nỗ lực tùy trường hợp (Nếu có, mức độ đơn giản tùy trường hợp)

Chỉ bắt buộc nếu Trợ lý thiết lập GA4 không thể sử dụng lại thẻ của bạn.

4. Bật tín hiệu của Google

(Nếu có, rất đơn giản)

Bắt buộc đối với tính năng tái tiếp thị và báo cáo nâng cao

5. Thiết lập lượt chuyển đổi

(Đơn giản)

Công cụ di chuyển mục tiêu

Sử dụng công cụ này hoặc tự thiết lập lượt chuyển đổi

6. Thêm người dùng

(Đơn giản)

Công cụ di chuyển người dùng

Sử dụng công cụ này hoặc tự thêm người dùng

Dành cho nhà quảng cáo

7. Liên kết với Google Ads 

mức độ nỗ lực thấp (Đơn giản)

Công cụ di chuyển mối liên kết với Google Ads

Sử dụng công cụ này hoặc tạo mối liên kết mới với Google Ads

8. Di chuyển đối tượng

(Nếu có, tương đối đơn giản)

hoặc thiết lập đối tượng mới

9. Xác thực lượt chuyển đổi

(Nếu có, tương đối đơn giản)

10. Nhập lượt chuyển đổi vào Google Ads để đặt giá thầu

(Nếu có, mức độ đơn giản tùy trường hợp)

11. Thêm đối tượng Analytics vào chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo để tái tiếp thị

(Nếu có, mức độ đơn giản tùy trường hợp)

Cần sử dụng chế độ thiết lập nâng cao

1. Liên kết các sự kiện tùy chỉnh Universal Analytics với Google Analytics 4

Chỉ cần thiết nếu bạn có sự kiện Danh mục/Hành động/Nhãn

2. Di chuyển phương pháp đo lường thương mại điện tử

Chỉ cần thiết nếu bạn có sự kiện thương mại điện tử

3. Nhập dữ liệu

Cải thiện kết quả báo cáo bằng cách thêm nhiều nguồn dữ liệu

4. Liên kết với BigQuery

Tìm và quản lý các tập dữ liệu lớn của Analytics

5. User-ID

Nếu doanh nghiệp của bạn tạo mã nhận dạng người dùng, hãy sử dụng mã nhận dạng này để báo cáo trên nhiều thiết bị và nền tảng trong Google Analytics

6. Measurement Protocol

Thu thập và gửi dữ liệu cho Google Analytics từ nhiều nền tảng trực tuyến và ngoại tuyến

7. Tìm tính năng GA4 cho trường hợp sử dụng của bạn

Tài liệu tham khảo về cách di chuyển giúp liên kết chức năng trong Universal Analytics với chức năng tương ứng trong Google Analytics 4.

Nguồn: Google