Dịch Vụ Quảng Cáo

Đưa sản phẩm/dịch vụ và thương hiệu của bạn tiếp cận khách hàng trên nền tảng số với dịch vụ quảng cáo online của GT Digital ngay hôm nay!

Dịch vụ quảng cáo online - GT Digital

Các doanh nghiệp gặp những vấn đề gì khi triển khai quảng cáo?

Các doanh nghiệp gặp những vấn đề gì khi triển khai quảng cáo online

Tại sao các doanh nghiệp lại gặp vấn đề khi triển khai quảng cáo?

Tại sao các doanh nghiệp lại gặp vấn đề khi triển khai quảng cáo online

Giải pháp khắc phục là gì?

Đưa ra chiến lược cụ thể

Xác định mục tiêu cụ thể, từ đó nghiên cứu, phân tích và vạch ra chiến lược thực hiện để đạt được mục tiêu

Inbound Marketing

Nhắm mục tiêu hiệu quả

Phân tích, đào sâu chân dung khách hàng, kết hợp công cụ quảng cáo để target đối tượng mục tiêu hiệu quả.

Content Website

Luôn bám sát quảng cáo

Luôn cập nhật tình hình, hiệu quả của chiến dịch để đánh giá, phân tích,... từ đó có dữ liệu và bắt đầu tối ưu để đạt được hiệu quả.

Content Website

Tracking đo lường

Cài đặt tracking để đo lường hiệu quả của chiến dịch, từ đó phân tích và tối ưu chiến dịch để đạt được mục tiêu

Triển khai Quảng cáo
ngay hôm nay.

Bảng giá

Bảng giá dịch vụ

CĂN BẢN

pricing-1

Liên hệ /gói

NÂNG CAO

pricing-2

Liên hệ /gói

CHUYÊN NGHIỆP

pricing-3

Liên hệ /gói

CĂN BẢN

pricing-1

 • Increase traffic 130%
 • Backlink analysis
 • Organic traffic 215%
 • 10 Free Optimization
 • 24/7 support

NÂNG CAO

pricing-3

 • Increase traffic 130%
 • Backlink analysis
 • Organic traffic 215%
 • 10 Free Optimization
 • 24/7 support

CHUYÊN NGHIỆP

pricing-2

 • 25 Analytics Compaign
 • 1,300 Keywords
 • 25 social media reviews
 • 1 Free Optimization
 • 24/7 support

Lý do lựa chọn

Tại sao chọn GT Digital

Quy trình

Quy trình làm việc

Nội dung quy trình 1

Nội dung quy trình 2

Nội dung quy trình 3

Nội dung quy trình 4

Các câu hỏi thường gặp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dự án

Các dự án đã thực hiện

Liên hệ

Tư vấn miễn phí

  hand-bloom chart