Báo cáo nền tảng Zalo Official Account Q1/2024

Báo cáo nền tảng Zalo Official Account Q1/2024

GT Digital trân trọng gửi đến quý doanh nghiệp “Báo cáo nền tảng Zalo Official Account Q1/2024″, báo cáo này được đội ngũ phát triển sản phẩm Zalo Official Account nghiên cứu và công bố với kỳ vọng sẽ cung cấp hiểu biết cho các doanh nghiệp đã, đang và sẽ tương tác với khách hàng thông qua nền tảng Zalo OA, giúp doanh nghiệp ứng dụng Zalo OA hiệu quả trong các hoạt động kinh doanh.

Báo cáo nền tảng Zalo Official Account Q1/2024

Trong báo cáo, quý doanh nghiệp sẽ được cung cấp thông tin và hiểu biết về:

  • Tổng quan về báo cáo, Phương pháp nghiên cứu & Giải thích thuật ngữ
  • Chuyển dộng chung của thị trường & hàm ý cho doanh nghiệp

→ Các xu hướng nổi bật trong hành vi của người tiêu dùng (toàn cầu và Việt Nam)

→ Hàm ý cho doanh nghiệp nhằm thích ứng nhanh chóng với các xu hướng mới

  • Hành vi người dùng khi tương tác với doanh nghiệp trên nền tảng Zalo OA

→ Nhu cầu của người dùng khi tương tác với doanh nghiệp (Khết quả từ khảo sát thị trường)

→ Một số điểm nổi bật trong hành trình tương tác của người dùng với Zalo OA của doanh nghiệp (Số liệu chính thức từ nền tảng)

  • Gợi ý cho doanh nghiệp ứng udnjg Zalo OA dựa trên nhu cầu người dùng

Link xem báo cáo chi tiết: TẠI ĐÂY

Nguồn: Zalo Official Account