Tài liệu chuyên ngành

TikTok chia sẻ một số mẹo tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới (Lead Generation)

TikTok chia sẻ một số mẹo tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới (Lead Generation)

Mạng xã hội TikTok vừa công bố một báo cáo mới, chia sẻ nhiều ý tưởng và mẹo tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho thương hiệu, bên cạnh đó là các nghiên cứu điển…
Báo cáo nền tảng Zalo Official Account Q1/2024

Báo cáo nền tảng Zalo Official Account Q1/2024

GT Digital trân trọng gửi đến quý doanh nghiệp “Báo cáo nền tảng Zalo Official Account Q1/2024″, báo cáo này được đội ngũ phát triển sản phẩm Zalo Official Account nghiên cứu và công bố…
Báo cáo xu hướng tương tác giữa người dùng Zalo và doanh nghiệp thông qua Zalo Official Account

Báo cáo xu hướng tương tác giữa người dùng Zalo và doanh nghiệp thông qua Zalo Official Account

GT Digital trân trọng gửi đến quý doanh nghiệp “Báo cáo xu hướng tương tác của người dùng Zalo với doanh nghiệp thông qua giải pháp Zalo Official Account, 01/2022-3/2023”. Báo cáo này được xuất…